Cementómetro – Medidor de Microondas portátil

Medidor de Microoandas portátil para determinar la relación agua/cemento en hormigón fresco. (Tipo R para relación agua/cemento regular. Tipo L para relación agua/cemento bajas.)

Category :

Medidor de Microoandas portátil para determinar la relación agua/cemento en hormigón fresco. (Tipo R para relación agua/cemento regular. Tipo L para relación agua/cemento bajas.)